Antroposofie

‘Ons hoogste streven moet zijn om vrije mensen te vormen’ 

Rudolf Steiner was aanvankelijk secretaris van de Duitse tak van de theosofische vereniging maar stichtte in 1912 de Anthroposophische Verein. Bij zijn zoektocht naar een universele ‘geesteswetenschap’ werd Steiner naar eigen zeggen geïnspireerd door het christendom en door de figuur van Christian Rosenkreuz. Steiner hoopte dat de mensen een vorm van ‘ethisch individualisme’ zouden ontwikkelen: ‘Onze hoogste streven moet zijn om vrije mensen te vormen, die zelf doel en richting aan hun leven kunnen geven. Daarbij nodig zijn verbeeldingskracht, gevoel voor waarheid en verantwoordelijkheidsgevoel – deze drie factoren zijn de basis voor de ontwikkeling.’ Behalve originele uitgaven van zijn werken heeft de BPH ook veel van Steiner’s overvloedige voordrachten, na zijn dood door zijn vrouw Marie Steiner uitgegeven.