Krishnamurti

‘Ik houd me maar met één wezenlijke zaak bezig: de bevrijding van de mens’

De uit India afkomstige Jiddu Krishnamurti was door de Engelse Theosophical Society uitgeroepen tot Wereldleraar, en werd uitgenodigd om naar Engeland te komen. In 1929 verbrak hij echter alle banden met de theosofische beweging en hij hield zich de rest van zijn leven verre van religieuze, politieke of filosofische ‘waarheden’. Vanaf dat moment gaf hij te kennen dat hij zich nog maar op één wezenlijk doel wilde richten: ‘De bevrijding van de mens. Ik wil hem van alle kooien en van alle angsten bevrijden; ik wil geen godsdienstige bewegingen of sekten stichten of nieuwe theorieën of filosofieën ontwikkelen’. Wat Krishnamurti uitdroeg, in redevoeringen, voordrachten en gesprekken, is opgetekend en het merendeel is te vinden in de BPH.