Niet-westerse filosofie en godsdienst

‘Oost is oost en west is west’

De in India geboren Britse journalist en auteur Rudyard Kipling lijkt in deze beroemd geworden dichtregel ogenschijnlijk de kloof tussen oost en west te onderstrepen. Het vervolg toont dat hij juist het tegenovergestelde bedoelde te zeggen:

Oh, East is East and West is West, and never the twain shall meet |
Till Earth and Sky stand presently at God's great Judgment Seat; |
But there is neither East nor West, Border, nor Breed, nor Birth, |
When two strong men stand face to face, though they come from the ends of the earth! – 

(O, Oost is oost en west is west, en die twee zullen nooit bij elkaar komen | tot Aarde en Hemel samen voor Gods Rechterstoel staan; | Maar er is geen oost of west, grens, ras of afkomst, | wanneer twee sterke mensen tegenover elkaar staan, al komen ze ieder van het andere uiteinde van de wereld)

Wanneer twee gelijkwaardige partijen elkaar ontmoeten, doet het er niet toe in welke omstandigheden of waar ze geboren zijn, tot welk ras of familie ze behoren. Het respect dat ze hebben voor elkaars karakter, moed en integriteit is het enige wat telt; ethnische of religieuze verschillen doen er niet toe. ‘Alle godsdiensten zijn één’, is een beroemd gezegde van William Blake: er is een wezenlijke eenheid aanwijsbaar die aan alle godsdiensten ten grondslag ligt – geen enkele godsdienst is belangrijker dan de andere. Hoewel de BPH vooral gericht is op de westerse traditie, zijn er, het voorgaande indachtig, ook aantal heilige teksten uit de oosterse traditie aanwezig, zoals de Bhagavad Gita, de Upanishaden, de Pali canon en werken van Lao-tse.