Qumran (Dode Zee-rollen)

'Alles, behalve het Boek Esther'

Het was een ontdekking die bijna even spectaculair was als de vondst van de Nag Hammadi boekrollen in Egypte: in de grotten van Qumran stuitte een herder van het Bedouine volk op boekrollen en schriftfragmenten, daterend van de 2e eeuw  voor Christus tot 68 na Christus. Deze zogeheten Dode Zee-rollen bieden een blik op het leven van een zeer ascetisch levende gemeenschap uit de periode van de Tweede Tempel. Het zijn tevens de oudste bijbelse getuigenissen, die van alle ons bekende Hebreeuwse bijbelboeken wel iets bevatten, behalve van het boek Esther. De vraag waarom nu juist van dat boek geen fragmenten zijn gevonden, heeft verschillende verklaringen opgeleverd. Die varieerden van een vermoeden van lichte vrouwenhaat bij de secte van Qumran, tot de meer praktische gedachte dat het boek Esther nog niet in de officiële canon was opgenomen op het moment dat de Dode Zee rollen werden geschreven.