Soefisme

'De godsdienst van het hart'

Hazrat Inayat Khan heeft ooit gezegd; ‘Als iemand je vraagt: “Wat is Soefisme eigenlijk voor soort geloof?”, zou je kunnen antwoorden: “Soefisme is de godsdienst van het hart, en het belangrijkste element ervan is dat je God probeert te vinden in het hart van de mensen.”’ Inayat Khan stichtte in 1914 de Soefi Orde in het Westen, maar volgelingen van deze mystieke stroming binnen de Islam voeren hun oorsprong terug tot de stichter van de Islam, Mohammed (overleden 632 na Chr.), of tot zijn schoonzoon Ali. De collectie van de BPH omvat werken van en over de klassieke auteurs zoals de grote Soefi-meester en dichter Rumi (1207-1273 na Chr.), maar ook van modern auteurs zoals de geciteerde Hazrat Inayat Khan.