Tempeliers

‘God is niet blij’

De ridderorde van de Tempeliers was in 1129 in het leven geroepen om pelgrims in het Heilig Land te beschermen en deel te nemen aan de Kruistochten. Ze werden op den duur heel rijk en machtig en (juist daarom) beschuldigd van ketterij. De vermeende bewakers van de Graal werden in 1312 in Frankrijk gearresteerd op grond van een arrestatiebevel dat begon met de woorden: ‘God is niet blij. We hebben vijanden van het geloof in ons koninkrijk’. De Orde der Tempeliers werd door de kerk formeel ontbonden, maar bleef in een kwaad daglicht staan, omdat men geloofde dat de beweging ondergronds nog bestond. Geïnteresseerden in deze mysterieuze christelijke orde vinden een select aantal historische studies, zoals Julius Gmelin’s Schuld oder Unschuld des Templerordens. Kritischer Versuch zur Lösung der Frage (1893). Gmelin wordt geprezen als iemand die ‘met verregaande precisie al het overvloedige bewijsmateriaal heeft bestudeerd dat met de processen samenhangt’. Een moderne studie is die van Peter Partner, The murdered magicians (1987) die de geschiedenis van de Tempeliers tot en met hun hedendaagse navolgers behandelt.