Het Ritman Onderzoeksinstituut

Het Onderzoeksinstituut richt zich primair op de eigen collecties en maakt de resultaten bekend via (web)artikelen en publicaties, veelal uitgegeven door de eigen uitgeverij In de Pelikaan. Vanaf 2014, toen de manifestatie 400 Jaar Rozenkruisersmanifesten werd ingezet, is besloten de schijnwerper te richten op de rijke en complexe beeldtaal behorend bij de christelijk-hermetische traditie. De publicatie Göttliche Weisheit – Göttliche Natur, uitgebracht in het kader van de eerste van een serie van reizende tentoonstellingen over dit fenomeen, is vorig jaar verschenen in een Duitse en Engelse versie en dit jaar in het Nederlands (meer vertalingen volgen). In de komende beleidsperiode zal daarnaast ook worden ingezet op het onderzoeken van de beeldtraditie van de Geheime Figuren der Rozenkreuzer, waarvan de BPH niet alleen enkele gedrukte exemplaren maar ook unieke handschriften bezit.