Uitgeverij In de Pelikaan

De eigen uitgeverij In de Pelikaan richt zich op het uitbrengen van tekstedities en historische studies op het specialisatieterrein van de BPH (Pimander reeks), catalogi van de eigen tentoonstellingen (Hermes reeks) en wetenschappelijk gefundeerde uitgaven gericht op een groot publiek (Asclepius reeks). Sinds een aantal jaar worden er naast gedrukte uitgaven ook steevast e-books aangeboden via de eigen webshop en worden bestaande publicaties uit de fondslijst ook als e-book aangeboden en via Facebook en de website gepromoot.