Blog Han Bakker

Beste lezers, wereldwijd

Vandaag is een heerlijke dag, vandaag start ik een weblog op uitnodiging van de EFM. Wat een eer! Het wordt een blog waarin ik u regelmatig meeneem in de plannen van de Embassy (EFM).

In de blog blik ik af en toe terug naar het verleden of ik vertel u iets over wat er nu speelt. Voor actuele zaken en updates verwijs ik graag door naar de rest van de website.

Maar laat ik me eerst aan u voorstellen. Mijn naam is Han Bakker (1955) en ‘heb vanuit vele posities een rol mogen spelen in het internationale culturele leven op het gebied van theater en muziek, festivals, en in cultuurprogramma’s van tal van Europese steden. 
Al vroeg op de universiteit raakte ik gefascineerd door het onderwerp ‘creativiteit’, door het vraagstuk hoe ‘iets nieuws’ of ‘nieuwe kennis en inzichten’ ontstaan en door ‘hoe we het vermogen kunnen verwerven tot inzicht te komen’. Mijn zoektocht leidde me na mijn studie aanvankelijk weg van de universitaire wereld naar de wereld van scheppende kunsten en de spiritualiteit. 

BLOG 1

Bron van inspiratie
Het moet ergens begin deze eeuw geweest zijn toen iemand mij wees op een zeer bijzondere bibliotheek in het hart van het 17de -eeuwse Amsterdam. Een in enkele historische panden verborgen collectie van duizenden zeldzame boeken en manuscripten van zogenaamde vrijdenkers. Mensen die onafhankelijk van kerkelijke dogma’s of ideologie nadachten over wie we zijn, en over de oorsprong van alles wat is. Manuscripten en gedrukte oude boeken met hun visies en visioenen, die de grote wereldreligies in een samenhangend verband zouden kunnen brengen. Grote literaire schrijvers als Umberto Eco en Harry Mulisch zouden de bibliotheek als bron van inspiratie raadplegen. Ik werd razend nieuwsgierig.

Florence in Amsterdam
Het eerste bezoek werd bepalend voor mijn, inmiddels jarenlange, relatie met de bibliotheek. De stichter van de bibliotheek, Joost Ritman, bleek zelf aanwezig en overhandigde mij een fors, in een foedraal opgeborgen boek, met de woorden ‘Han, hier begint de Renaissance.’ Hij nodigde me uit het boek eruit te nemen zonder handschoenen. Met blote handen legde ik het boek op de houten leestafel en bladerde ik in een Platovertaling uit de 15de eeuw. Het was de beroemde vertaling door Ficino in opdracht van Cosimo de Medici, vorst van Florence. Alsof het gisteren gedrukt was, zo gaaf was het, met aantekeningen in de marge – van de hand van de vertaler? 

Historische sensatie
De beroemde Nederlandse historicus Johan Huizinga sprak ooit van ‘de historische sensatie’. Hij doelde daarmee op de emotie die je kunt beleven bij een direct contact met het verleden. Zoiets dus, als mij overkwam bij het vasthouden van dit boek waardoor vijf eeuwen tijdsverschil in een keer leken weg te vallen. Ineens was ik even in het Florence van de 15de eeuw. 
De literaire schrijver en latere minister van cultuur, Aad Nuis, had de bibliotheek ooit omschreven als ‘het Huis van de levende boeken’, en wie zoiets mocht meemaken als ik deed, begrijpt waarom. 

In de jaren die volgden keerde ik regelmatig terug in de bibliotheek en sleepte tal van bevriende kunstenaars mee om mijn fascinatie te delen. Waarover meer in de volgende blogs. 

Blog 1, HB/EFM/170921

 

Learn how you, too, can contribute to the development of the Embassy of the Free Mind in your own way: https://embassyofthefreemind.com/en/ambassade/support-us