Amsterdam 750

Dialoog over de toekomst van Amsterdam

Beste Embassy community-lid,

Op 27 oktober 2025 bestaat Amsterdam 750 jaar. En dat viert de stad groots.

Het doel: een stad die bruist als nooit tevoren!

Dag allemaal,

Bedankt voor je deelname (of intentie tot) en bijdrage aan de prachtige avond in de Embassy of the Free Mind. We hopen dat jullie een mooie avond hebben beleefd. We kwamen 4 april samen in de Embassy of the Free Mind om een dialoog te voeren over de toekomst van Amsterdam en het leven. We hebben collectieve wijsheden ontwikkeld die dienen als belangrijke bouwstenen en kantelpunten voor gewenste nieuwe narratieven en Amsterdam 1000 jaar.

We hebben gesproken over het belang om met elkaar praktisch te filosoferen over een gewenste toekomst. Daarbij hebben we de volgende vooronderstellingen in ons huidige narratief ontdekt: maakbaarheid, tolerantie, vrijheid van meningsuiting, de natuur bezitten, je maintiendrai, individualisme, autonomie/afgescheiden zijn, normaal doen, kloktijd, schijnheiligheid, emoties meteen uiten, succes, economie moet groeien, invloed van de media, vasthoudend zijn, opgejaagdheid en de sense of curiosity.

Han Bakker vertelde ons over de vroegere bewoners van het Huis met de Hoofden: de Geer en Comenius, de wapenhandelaar en de voorvechter voor onderwijs. Hun vooronderstellingen waren: om uitverkorenen te worden voor de hemel moet ik succesvol zijn in het leven want dan staat god aan mijn kant & de menselijke conditie kan beter door onderwijs.

We hebben in vier groepen een Socratic Design dialoog gevoerd en onderstaande vragen onderzocht. Je kunt hieronder een samenvatting vinden van de ontstane collectieve wijsheid:

1. Hoe kan het zijn dat we wel naar de maan kunnen vliegen maar niet weten wie we zelf zijn?

Is het zo dat we weten wie we zijn? Weten we dan wel wie de ander is? We zien drie lagen, drie niveau’s, in ons zijn. En deze gelaagdheid in drie delen kan je op meerdere manieren benoemen. Lichaam, persoonlijk en cultuur. Of lichaam, geest en ziel. Of hoofd, hart en handen. We willen harmonie in deze gelaagdheid. Wat is jezelf? Dat wat mij beweegt, of levenslust. Of, dat wat in jou geboren wil worden. Je leert jezelf kennen door de menselijke ervaring, waar harmonie is in de drie niveau’s. In het huidige westen is deze harmonie uit balans, er is veel nadruk op het hoofd, het ratio en de kennis. Als je weet wie je bent, dan zit je dichter bij je intuïtie.

En wanneer die drie niveau’s in harmonie zijn dan verbindt deze harmonie zich tot iets hogers. Een soort bezieling, of spiritueels, of zelfs goddelijks. God is een sfeer, het centrum is overal, maar de omtrek is nergens. En dus ben ik god. In andere woorden, de druppel is in de zee, de zee is in de druppel. En in die eerder genoemde intuïtie, vinden we de verbinding met dat hogere, dat goddelijke.

Maar in de huidige tijd gaat het veelal om het ratio. We zijn afgeleid en geblokkeerd en we ervaren ongemak als het niet rationeel is. De uitdaging is om andere waarden te verkrijgen en om ruimte te vinden. Ruimte om te vernieuwen en geestelijke ruimten. Ruimte om de ander in jou te ontmoeten. Ruimte voor iedereen. We zijn nu vaak egoïsten, maar we moeten de cirkel groter maken, we moeten ontgrenzen. Ontgrenzen van onszelf en ontgrenzen van verkokerde initiatieven. Initiatieven moeten niet alleen gaan over economie maar ook over andere domeinen. Er bestaan tradities en rituelen waar veel tegelijkertijd samen komt, ontgrenst. Zoals de paardenraces in Siena, een traditie waar veel gemeenschappelijke waarden tegelijkertijd samenkomen.

Als we zeggen dat wie je zelf bent dat is wat in jou geboren wil worden, en als dat gefaciliteerd zou worden in Amsterdam, dan zou dat verbindend werken. Dat zou een baken van licht zijn in deze tijd. Dat Amsterdam een plek is waar mensen elkaar zien en naar elkaar omkijken. Amsterdam heeft een hart waar de hele wereld in past.

2. Wie zijn wij als mens en welke normen en waarden zijn universeel?

Als mens streven we naar een begrip van wie we zijn en welke normen en waarden universeel zijn. We gebruiken ons denken om antwoorden te vinden, delen informatie en verhelderen onze gedachten om een verhoogd bewustzijn te bereiken. Er bestaat een collectief bewustzijn waarbij alles met elkaar verbonden is, maar soms zijn we zo geïdentificeerd met ons ego dat we deze verbondenheid niet zien. Mensen hebben verschillende niveaus van bewustzijn, maar wie we zijn als individu is misschien niet zo belangrijk omdat we ons te veel identificeren met ons ego. We kunnen onszelf beschouwen vanuit een waarnemer die ons met elkaar verbindt als mensheid. Enkele collectieve waarden omvatten het leven geven bij de geboorte van een kind, instinctief handelen, samen voelen vanuit sympathie en anderen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Het begrijpen van elkaars bewustzijnsniveau door informatie-uitwisseling is essentieel voor empathie en verbondenheid. We bevinden ons op een keerpunt waarbij we van overleven naar samenleven gaan, waarbij we emoties zoals pijn en boosheid doorleven en anderen dichter bij ons brengen. Liefhebben is begrijpen en begrijpen is liefhebben.

3. Hoe kom je echt met elkaar in contact?

Contact is van levensbelang. Voor een goed leven te leven, heb je mensen nodig. Het verrijkt om contact te hebben met mensen. We leren daarvan. 

 Maar er dient goed gekeken worden naar de soorten van contact 

- Er is een glijdende schaal van wel contact en niet contact. 

- heel veel digitaal contact lijkt vooral geen-contact te zijn. 

 Wat we in contact zoeken;  

- Leven: Leven is contact hebben. Fysiek contact hebben. 

- Verbinding: jezelf in de ander herkennen 

- Samen zoeken naar het antwoord op een vraag. 

- Dat je elkaar kan verstaan. 

 Voorwaarden voor goed contact zijn:  

- De fysieke omgeving: bevorderd of verhinderd deze contact?  

- Een kwetsbare en open houding: open staan voor contact 

- Afstemming: je bewust zijn van de ander. 

- Geven: de mogelijkheid om te delen 

 Maar ook geen contact: momenten van eenzaamheid zodat je weer in contact met jezelf komt. Begrip van je eigen persoon is een voorwaarde voor betekenisvol contact met de ander.  

 Daarnaast bestaat er ook contact op zielsniveau: We staan in verbinding met elkaar, maar we willen dat niet altijd tot ons laten doordringen. Dat we al één zijn. Maar ja, het is misschien makkelijker gezegd dan gedaan. 

4. What legacy do we collectively want to leave behind for Amsterdam and the world in 250 years?

Amsterdam has been attractive for centuries. Attractive because of it’s creativity, openness in thinking, progressiveness. What is that magic that created this? And can we bring back that magic?

For better and worse, Amsterdam went around the world and built up the city from what they found in other places and cultures. We showed the world how to live: stock exchange, LBTQ rights, drugs, but also free thinking that brought philosophers like Spinoza.

The incentives are messed up in a way that we're optimizing for individual gain in so many ways and not paying a lot of attention to magic and to spiritual development.

It should be possible to again be a fronteer in the world and show a good way of living for the coming centuries. This time not via colonialism, but in raising of consciousness.

Teach people that it is possible to live through some of this pain and reconnect with spiritual things that matter and that are much deeper than that which we're experiencing here physically.

 

Wil je meer weten of lezen over de theorie? Dat is te vinden op Openresearch. Wil je echt de diepte in, dan je ook dit boek lezen: Socratic Design: Hoe we zel het bestaan ontwerpen.

We willen graag concrete mogelijkheden geven voor een vervolg. Een vervolg betekent met elkaar meer Socratic Design dialogen voeren of met elkaar nieuwe narratieven vormen op basis van de bouwstenen uit de dialogen. Denk hierbij aan meerdere sessies en tevens met elkaar persoonlijke en culturele vooronderstellingen te onderzoeken. Heb je interesse en ben je bereid om daar tijd voor vrij te maken? Stuur ons dan een mailtje: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ook voor alle overige vragen of opmerkingen kun je contact opnemen via dit emailadres.

 

Hartelijk dank!