Stichting Bibliotheca Philosophica Hermetica

Stichting Bibliotheca Philosophica Hermetica is beheerder van de collectie en heeft de museumstatus.

Doelstellingen

  • het bijeenbrengen, houden, onderhouden en uitbreiden van een collectie boeken en geschriften en van de Bibliotheca Philosophica Hermetica. De collectie omvat ca. 17.000 moderne drukken (werken gedrukt na 1800) en ca. 4200 drukken uit de zestiende tot de negentiende eeuw; ca. 285 handschriften daterend van na 1550 en enkele incunabelen en vroegere handschriften
  • het gebruik van de bibliotheek als levend instituut, gesitueerd in de bibliotheekaccommodatie ‘Huis met de Hoofden’ te Keizersgracht 123 in Amsterdam, en het toegankelijk maken daarvan voor het algemeen geïnteresseerde en wetenschappelijke publiek.
  • het zelfstandig uitvoeren en faciliteren van onderzoek op het gebied van de Hermetica. Het Ritman Onderzoeks Instituut is een studie- en documentatiecentrum met een drietal hoofdtaken: inventarisatie en afbakening van de onderzoeksterreinen, bibliografische beschrijving en digitale ontsluiting van de bronnen, en interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek. Tot de onderzoeksterreinen die door het Instituut binnen de Hermetica worden onderscheiden behoren: Hermetisme en hermetische Gnosis, Alchemie, Magie, Kabbala, Mystiek (laat antieke tijd, de Middeleeuwen en de Renaissance) en Paracelsisme, hermetisch spiritualisme, Böhmisme, Rozenkruisers, theosofisch-alchemistische Vrijmetselarij (van de zestiende tot en met de achttiende eeuw met uitlopers in onze tijd).
    Het Ritman Instituut streeft er naar de geschiedenis van de Hermetica in het Westen en in het bijzonder in Nederland zo volledig mogelijk in kaart te brengen en richt zich waar mogelijk op samenwerking aan met nationale en internationale bibliotheken en andere instellingen.
  • het verzorgen van publicaties over onderwerpen die in de collectie centraal staan. De publicaties van de bij de bibliotheek behorende uitgeverij In de Pelikaan richten zich zowel tot een algemeen geïnteresseerd als tot een wetenschappelijk publiek. Het fonds telt inmiddels een vijftigtal titels, onderverdeeld in de Hermes reeks, waarin de tentoonstellingscatalogi worden uitgegeven, en de Pimander reeks voor congresbundels en monografieën die voortkomen uit het onderzoek van het Ritman Instituut en de Asclepius reeks voor publieksuitgaven.

De stichting staat per 28 december 2009 geregistreerd als ANBI ( Algemeen Nut Beoogde Instelling). Met ingang van 1 januari 2015 is de stichting geregistreerd als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling.

 

Bestuur

Het bestuur van Stichting Bibliotheca Philosophica Hermetica wordt gevormd door Stichting Het Wereldhart. Het bestuur van Stichting Het Wereldhart is gevormd naar het Raad van Toezicht model.

Directie: Jozef Ritman (algemeen directeur), Rixande Ritman (zakelijk directeur) en Lucinda Martin (werkt vanuit Duitsland)
Bestuur: Jozef Ritman (directeur/bestuurder)
Raad van Toezicht: Klaas-Jan Bakker (voorzitter) en Paul Mosterd

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging. De beloning van directie en personeel is onderdeel van het arbeidsvoorwaardenbeleid. Het arbeidsvoorwaardenbeleid is onderworpen aan het toezicht van de Raad van Toezicht.

Documenten

Als culturele ANBI is Stichting Bibliotheca Philosophica Hermetica verplicht onderstaande informatie te publiceren.

Jaarverslag 2022 Embassy of the Free Mind + Formulier ANBI publicatie 2022
Beleidsplan 2022-2024 + Jaarverslag 2021 Embassy of the Free Mind
Formulier ANBI publicatie
Beleidsplan 2018-2020 + Jaarverslag 2017 Embassy of the Free Mind

Jaarverslag 2018 Embassy of the Free Mind
Jaarverslag 2019 Embassy of the Free Mind
Jaarverslag 2020 Embassy of the Free Mind Formulier ANBI publicatie
Reglement Bestuur Stichting Bibliotheca Philosophica Hermetica
Reglement Bestuur Stichting Het Wereldhart
Reglement Raad van Toezicht

Contactgegevens

Stichting Bibliotheca Philosophica Hermetica
Huis met de Hoofden | Keizersgracht 123 | 1015 CJ Amsterdam
Postbus 11126 | 1001 GC Amsterdam
Tel +31 20 625 80 79 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Rabobank t.n.v. Stichting Bibliotheca Philosophica Hermetica
IBAN NL80RABO0118797425 | BIC RABONL2U
RSIN 813557045 | KvK 34134616
VAT no. NL813557045B01