Stichting Huis met de Hoofden

Stichting tot behoud van het monument Huis met de Hoofden is beheerder van het pand 'Huis met de Hoofden' op Keizersgracht 123 te Amsterdam

Doelstellingen

  • de stichting heeft ten doel de restauratie en instandhouding van het ‘Huis met de Hoofden’ aan de Keizersgracht 123 te Amsterdam, aangewezen als monument in de zin van de Monumentenwet 1988 en als zodanig ingeschreven in het daartoe bestemde register, en al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin genomen verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn
  • de stichting tracht voormeld doel te bereiken door: - de verkrijging van het registergoed, bestaande uit het voortdurend recht van erfpacht van de grond, eigendom van de gemeente Amsterdam, gelegen te Amsterdam aan de Keizersgracht, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie M nummer 4151, met de rechten van de erfpachter op de op die grond bevindende opstal, plaatselijk bekend als het ‘Huis met de Hoofden’ aan de Keizersgracht 123 te Amsterdam, zulks ten titel van beheer ten behoeve van de heer J.R. Ritman en zijn afstammelingen; - het voor rekening en risico van de stichting (doen) opstellen van een restauratieplan met betrekking tot het monument ‘Huis met de Hoofden’, (doen) begroten van de restauratiekosten en (doen) uitvoeren van het restauratieplan, zulks met het oog op het behoud van voormeld monument; - het voor rekening en risico van de stichting (doen) opstellen van een beheer- en onderhoudsplan met betrekking tot het monument ‘Huis met de Hoofden’, (doen) begroten van de beheer- en onderhoudskosten en (doen) uitvoeren van het beheer- en onderhoudsplan, zulks met het oog op de instandhouding van voormeld monument; - het vormen van een restauratie- en onderhoudsfonds ten behoeve van de restauratie en het onderhoud van het ‘Huis met de Hoofden’ door subsidies, giften, legaten en het geen door erfstelling verkregen wordt, alsmede andere baten te aanvaarden;
  • De stichting is bevoegd al hetgeen te verrichten dat met het vorenstaande direct of indirect verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door Stichting Het Wereldhart. 

Contactgegevens

Stichting tot behoud van het monument Huis met de Hoofden
Huis met de Hoofden | Keizersgracht 123 |1015 CJ Amsterdam
Postbus 11126 1001 GC Amsterdam
Tel +31 20 625 80 79 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Rabobank Amsterdam t.n.v. Stichting Huis met de Hoofden
IBAN NL04 RABO 0137 8966 38 | BIC RABONL2U
KvK 34287073