Over de Embassy of the Free Mind

De Embassy of the Free Mind is een ontmoetingsplaats waar wijsheid uit de hele wereld wordt verzameld, waar beelden en teksten de persoonlijke verhalen vertellen van vrijdenkers uit onze geschiedenis.

Het is een platform waar je met anderen in discussie kunt gaan over levensvragen, ongeacht religie, cultuur of leeftijd. Ontdek kunst, geschiedenis, wetenschap en spiritualiteit op een nieuwe manier, in een nieuwe samenhang.

Wij bieden je een ontdekkingsreis door 2.000 jaar verzamelde wijsheid, geïnspireerd door de collectie van de Bibliotheca Philosophica Hermetica.

De Embassy of the Free Mind biedt:

 • een platform waar wijsheid gedeeld wordt en bewustzijn ontstaat
 • een collectie boeken van 2.000 jaar verzamelde wijsheid beschikbaar voor het publiek een netwerkorganisatie en kenniscentrum voor internationale samenwerking
 • een bewaarplaats van boeken en wijsheden voor de volgende generatie
 • een digitale bibliotheek als modern communicatiemiddel * studieruimte voor jong en oud
 • een wetenschappelijke onderszoeksbibliotheek
 • een museum experience en storytelling
 • verbinding tussen alle geloofsovertuigingen, wijsheidsstromingen, en individuen
 • debatten over de wereld van nu vanuit het perspectief van het individu
 • context voor de vragen: wie ben ik, waar kom ik vandaan en waar ga ik naartoe?
 • beelden en teksten die onderwijzen, inspireren en als gesprekstof dienen
 • de mogelijkheid om bij te dragen aan het zichtbaar maken van de verborgen onderstroom van innerlijke, individuele wijsheid uit alle culturen
 • partnerships en projecten die wijsheid bevorderen
 • cultuur, muziek, kunst als weerspiegeling van het vrije denken van toen en nu
 • educatieve programma’s voor het stimuleren van de verbeeldingskracht en creëren van maatschappelijke betrokkenheid van kinderen
 • een podium voor sprekers vanuit de hele wereld
 • colleges door experts uit verschillende disciplines en vakgebieden
 • internationale tentoonstellingen van wereldformaat

ELEVATE HUMAN ACCESS TO UNIVERSAL WISDOM

 

WE THANK YOU WHOLE-HEARTEDLY FOR YOUR SUPPORT