Crowdfunding projects

Make a donation to one of our projects

 

Tuinhuisrestauratie aan het Huis met de Hoofden - Garden House Restoration at the House with the Heads

* For the ENGLISH version please scroll down

De keurtuin die bij Museum Embassy of the Free Mind/ het Huis met de Hoofden (Keizersgracht 123) hoort, is een tuin om even op adem te komen en te ontsnappen aan de drukte van de stad en is gratis toegankelijk. In maart en april is het een 17de-eeuwse tulpentuin en in de maanden daarna is het een spannende tuin met planten vol verhalen uit oude natuurgeneeskunde en mythologie. De tuin wordt door een enthousiaste groep vrijwilligers onderhouden.

Het tuinhuis achter in de tuin is dringend aan vervanging toe. Samen met bestaande architecturale plannen leggen we de nadruk op het behoud en hergebruik van de huidige elementen van het tuinhuis om een culturele plek voor de lokale gemeenschap te creëren. Als zodanig streeft de Embassy of the Free Mind ernaar om het tuinhuis te transformeren in een openbare, gastvrije zitruimte waar gelijkgestemde individuen kunnen samenkomen, reflecteren en van deze tuinoase kunnen genieten.

Met een eenmalige donatie van de Gemeente Amsterdam zoeken we actief naar aanvullende steun van diverse financieringsbronnen en onze lokale gemeenschap. Door bij te dragen aan deze campagne helpt u ons een uitnodigende sfeer te creëren in het Tuinhuis, dat open zal zijn voor alle bezoekers. Uw donaties zullen worden gebruikt voor renovaties en andere voorzieningen die het comfort en het gemak van iedereen waarborgen. Sluit u aan bij ons om het tuinhuis te transformeren tot een inclusieve oase, waar bezoekers uit de omgeving en van ver kunnen samenkomen voor de genietmomenten van het leven. Uw steun kan een essentieel onderdeel zijn van onze crowdfunding campagne door een eenmalige donatie naar keuze.

Doneren en Ontvangen

Elke donatie omvat een persoonlijke uitnodiging voor de opening van het tuinhuis, evenals:

€10 Gratis toegang tot het museum.
€25 Gratis rondleiding door het museum, inclusief toegang tot het museum.
€100 Gratis museumwinkel poster, vermelding van uw steun op onze website en alle eerdere beloningen.
€250 Exclusieve rondleiding door de zeldzame boekencollectie met vrienden (tot 6 personen) en alle eerdere beloningen.
€500 30% korting op de verhuur van de locatie voor een tuinevenement en alle eerdere beloningen.

HOE U KUNT DONEREN

Ga naar Whydonate: whydonate.com/en/fundraising
 
Of scan de QR code

Over de Embassy of the Free Mind

Zolang de mensheid heeft bestaan, hebben mensen vragen gesteld over de wereld, hoe deze is ontstaan, hoe deze in elkaar past en onze plaats daarin. Het verschil zit in hoe mensen deze vragen benaderden. Sommigen behandelden ze vanuit enkel religieus, wetenschappelijk of filosofisch oogpunt, terwijl er ook mensen waren die deze benaderingen combineerden. Veel van deze denkers en/of ideeën overlappen met de Hermetische filosofie, een “gouden keten” die vaak terugkomt in het westerse gedachtegoed.

De boekencollectie van de Bibliotheca Philosophica Hermetica (BPH) werd opgericht door Joost R. Ritman (geboren in 1941). In 1984 besloot Ritman zijn privécollectie om te zetten naar een openbare bibliotheek. Sindsdien zijn de inhoud van de collectie wetenschappelijk onderzocht door het Ritman Research Institute (RRI) en in eigen beheer gepubliceerd door de uitgeverij In de Pelikaan. In 2016 schonk J.R. Ritman zijn collectie en het Huis met de Hoofden aan een culturele ANBI-stichting: Het Wereldhart, die de Ambassade van de Vrije Geest initieerde.

De Ambassade van de Vrije Geest opende haar deuren in 2017 in het Huis met de Hoofden als een platform voor vrij denken, met haar museum, bibliotheekcollectie, onderzoeksinstituut en uitgeverij. In het museum kunnen bezoekers kennismaken met de inhoud van de collectie en geïnspireerd raken door haar wijsheid. Ze kunnen ook de tuin en het café bezoeken. Bezoekers kunnen ook deelnemen aan evenementen, lezingen, conferenties, concerten, workshops en andere activiteiten.

    
    
  


 

Call for crowdfunding Garden House Restoration at the House with the Heads

The courtyard garden at Keizersgracht 123, belonging to the Museum of the Embassy of the Free Mind/The House with the Heads, offers a peaceful escape from the city's hustle and bustle. It transforms into a 17th-century tulip garden in March and April, followed by an enchanting garden brimming with plants steeped in ancient natural medicine and mythological stories in the ensuing months. Our heartfelt thanks go to our dedicated team of volunteers who lovingly nurture this garden, ensuring its enduring beauty and serenity.

Nestled at the rear of the garden, the garden house is in urgent need of renovation, presenting an opportunity for a remarkable transformation. Coupled with existing architectural plans, our approach emphasizes preserving and repurposing the garden house's current elements to create a cultural hub for the local community. As such, the Embassy of the Free Mind aims to transform the garden house into a public, welcoming seating space where like-minded individuals can gather, reflect, and enjoy this garden oasis. 

With a one-time gift from the Gemeente Amsterdam, we seek additional support from various funding sources and our local community. By contributing to this campaign, you will be helping us create an inviting atmosphere in the Garden House that will be open to all visitors. Your donations will go towards refurbishments and other facilities that ensure the comfort and convenience of everyone. Join us in transforming the Garden House into an inclusive oasis, where the neighborhood and visitors from afar can come together to savor life's simple pleasures. Your support can be a vital part of our crowdfunding campaign through a one-time donation of your choice.

Donate and Receive

Any donation includes a personalized invitation to the garden house opening day, as well as:

€10 Free museum entrance.
€25 Free museum tour, including the museum entrance.
€100 Free museum shop poster, acknowledgment of support on our website, and all previous rewards.
€250 Exclusive guided rare book collection tour with friends (up to 6 pople) and all previous rewards.
€500 30% off on venue hire for a garden event and all previous rewards.

HOW TO DONATE

Go to our fundraising page on Whydonate: whydonate.com/en/fundraising
 
Or scan the QR code

About the Embassy of the Free Mind

For as long as humanity has existed, people have individuals have continuously pondered the nature of the world, its origins, its interconnectedness, and our place within it. The difference lies in the way individuals tackled these questions, with many approaching them from religious, philosophical, or scientific perspectives, frequently also combining or comparing these viewpoints. A considerable number of these thinkers and concepts share common ground with Hermetic philosophy, forming a “golden thread” in Western intellectual tradition.

The book collection of the Bibliotheca Philosophica Hermetica (BPH) was founded by Joost R. Ritman (born in 1941). In 1984, Ritman decided to convert his private collection into a public library. Since then the contents of the collection have been scientifically researched by the Ritman Research Institute (RRI) and published in-house by the publishing company, In de Pelikaan. In 2016 J.R. Ritman donated his collection and the House with the Heads to a cultural ANBI foundation: the Worldheart Foundation, which initiated the Embassy of the Free Mind. 

The Embassy of the Free Mind opened its doors in 2017 at the House with the Heads as a platform for free thinking with its museum, academy, library collection, research institute, and publishing house. In its museum, visitors can learn about the content of the collection, and be inspired by its wisdom. They can also visit the garden and the café. There is an academy where visitors can join events, lectures, conferences, concerts, workshops, and other activities. 

 

 

 

 

 


 

Call for crowdfunding Documentary about the Embassy of the Free Mind 

This crowdfunding campaign has ended!

A love letter to rare books - from the makers of the Award-winning Feature Documentary The Ritman Library - Amsterdam, a new story of the new home of the collection: Embassy of the Free Mind is going to be told within a new film. 

Help us to make this story real and become part of the history. 

From “As above. So below.” creative storytelling within the House of the Heads will guide your free mind to approach new horizons in a beautiful colored world of finest rare books, manuscripts and first editions. Join to learn more about the hidden and untold secrets of Western Esotericism, written by visionary Free Thinkers hundreds of years ago. 

DONATE AND RECEIVE
€ 10 - free museum tour
€ 25 - free museum tour + your personal copy of the documentary
€ 100 - free museum tour + your personal copy of the documentary + poster + your name in the credits
€ 250 - free museum tour + your personal copy of the documentary + poster + your name in the credits + invitation for the premiere
HOW TO DONATE
Go to our fundraising page on Whydonate:https://whydonate.nl/en/fundraising/efmdoc
 
Or scan the QR code

PLEASE NOTE: Due to a technical delay on this website, it is currently not (yet) possible to make payments via PayPal. If you would like to do so, please contact Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

MORE INFORMATION

For questions or more information, please contact Jasha van der Wel via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. or 0627276704. She is available from Wednesday to Friday.

Donations to the Embassy of the Free Mind are processed administratively through The Worldheart Foundation.

CONTACT DETAILS
Stichting het Wereldhart / The Worldheart Foundation 
Huis met de Hoofden | Keizersgracht 123 | NL - 1015 CJ Amsterdam 
P.O. Box 11126 | 1001 GC Amsterdam 
Tel. 020-6258079 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
ING Bank t.n.v. Stichting het Wereldhart 
IBAN NL65 INGB 0008 4566 68 | BIC INGBNL2A
Chamber of Commerce 62973223
RSIN 8550.35.286 VAT NL855035286B01