Word founder

De Ambassade van de Vrije Geest is pas geslaagd als dit initiatief door velen wordt gedragen en mogelijk gemaakt. Het vuur van de vrije geest zet aan tot denken én tot handelen, naar het voorbeeld van de wijze koopman, de mercator sapiens.

Privileges
Fiscaal voordelig schenken
Schenken of lenen
Bedrijven
Anbi / Geefwet

 

Privileges

Periodieke schenking

€ 5.000,-

€ 10.000,-

€ 25.000,-

€ 50.000,-

Eenmalige schenking 

€ 25.000,-

€ 50.000,-

€ 125.000,-

€ 250.000,-

 

Uitnodigingen milestones ontwikkeling Huis met de Hoofden

V

V

V

V

Uitnodiging opening Ambassade van de Vrije Geest

V

V

V

V

Bijwonen twee exclusieve events per jaar

V

V

V

V

Twee tours op maat per jaar

V

V

V

V

Aanwezigheid bij previews

V

V

V

V

Ontvangsten publicaties

V

V

V

V

Jaarlijks gebruik Founders zaal

 

V

V

V

Uitnodiging jaarlijkse Founders diner

 

V

V

V

Naamsvermelding Founders,  entrée Huis met de Hoofden

 

V

V

V

Vermelding Founders boek

 

 

V

V

Privileges op maat

 

 

V

V

Toegang tot het huis met uw persoonlijke ‘sleutel’

 

 

 

V

Bij een periodieke schenking, schenkt u gedurende vijf jaar ieder jaar hetzelfde bedrag.

 

Fiscaal voordelig schenken

Op basis van de huidige fiscale wetgeving is een zogeheten periodieke schenking, waarbij u gedurende vijf jaar ieder jaar hetzelfde bedrag schenkt, volledig aftrekbaar (indien de aftrekbare gift ten laste van het inkomen uit werk en woning kan worden gebracht).

 

Rekenvoorbeeld

U schenkt gedurende vijf jaar ieder jaar:

€ 5.000,-

€ 10.000,-

€ 25.000,-

€ 50.000,-

U betaalt bij 52% tarief netto jaarlijks:

€ 2.400,-

€ 4.800,-

€ 12.000,-

€ 24.000,-

U betaalt bij 40,8% tarief netto jaarlijks: 

€ 2.960,-

€ 5.920,-

€ 14.800,-

€ 29.600,-

Wat een gift werkelijk netto kost hangt af van uw individuele situatie. Raadpleeg hiervoor uw belastingadviseur. 

 

Schenken

U kunt een eenmalige of een periodieke geldschenking aan de Ambassade van de Vrije Geest doen. U kunt ook een Fonds op naam oprichten of de Ambassade van de Vrije Geest opnemen in uw testament.

Eenmalige of periodieke schenking

Een eenmalige schenking aan de Ambassade van de Vrije Geest, kunt u aftrekken van de inkomstenbelasting. Hierbij geldt echter een maximumaftrek van 10% van uw verzamelinkomen (het gezamenlijke inkomen uit box 1, 2 en 3). Een periodieke schenking is fiscaal vaak aantrekkelijker. Op basis van de huidige fiscale wetgeving is een zogeheten periodieke schenking, waarbij u gedurende vijf jaar ieder jaar hetzelfde bedrag schenkt, volledig aftrekbaar (indien de aftrekbare gift ten laste van het inkomen uit werk en woning kan worden gebracht).

Legaten en erfstellingen 

U kunt de Ambassade van de Vrije Geest ook in uw testament opnemen, als uw enige erfgenaam of als een van uw erfgenamen. Daarnaast kunt u schenken in de vorm van een legaat. Een legaat houdt in dat u een bepaald bedrag in geld of een goed (zoals een huis, een stuk grond, een aandelenportefeuille of een boek) nalaat. In uw testament kunt u dit precies omschrijven.

Bloot vermogen 

Indien u in de toekomst (een deel van) uw vermogen bij testament nalaat aan de Ambassade van de Vrije Geest, kunt u overwegen dit ook nu, bij leven te doen, onder voorbehoud van een jaarlijkse uitkering (vruchtgebruik) van dit vermogen aan uzelf. Dit is een fiscaal aantrekkelijke optie omdat u de waarde van het overgedragen vermogen als aftrekbare gift mag opgeven bij uw belastingaangifte. Daarnaast wordt uw vermogen tegen een lagere waarde in box 3 in aanmerking genomen en ontvangt u een jaarlijkse uitkering.

 

Lenen

U kunt ook een substantieel geldbedrag lenen aan de Ambassade van de Vrije Geest.

Het meest eenvoudig is het verstrekken van een renteloze lening. De door u niet bedongen rente kunt u aftrekken voor de inkomstenbelasting. De duur van de lening kan in onderling overleg worden bepaald maar heeft een looptijd van minimaal 5 jaar. 

Bij zeer substantiële leningen kan een beperkt rentepercentage worden uitgekeerd. Bij deze laagrentende lening hanteert de Ambassade van de Vrije Geest een berekeningsmethodiek voor het uit te keren rentepercentage, afhankelijk van de omvang van de lening. De door u niet bedongen rente van de lening is een schenking die u kunt aftrekken van de inkomstenbelasting. 

De aftrekbaarheid is in beide gevallen, als eenmalige schenking, beperkt door een maximum bedrag van 10% van uw verzamelinkomen (inkomen uit box 1, 2 en 3). 

Om de rente wel geheel in aftrek te kunnen brengen, kunt u kiezen voor de volgende variant. 

U verstrekt een lening met een zakelijke rente aan de Ambassade van de Vrije Geest.

Tegelijkertijd gaat u de verplichting aan tot het doen van een periodieke gift voor een periode van tenminste vijf jaar, waarbij de hoogte van de jaarlijkse schenkingstermijnen gelijk zijn aan de jaarlijks door de Ambassade van de Vrije Geest verschuldigde rente. De jaarlijkse rentebetalingen en de jaarlijkse schenkingstermijnen (periodieke gift) worden met gesloten beurzen verrekend.

Een lening aan de Ambassade van de Vrije Geest wordt in principe ondergebracht in een bancair deposito, maar kan in overleg ook worden toegevoegd aan de beleggingsportefeuille.

 

Bedrijven

Als u een gift of lening wilt doen vanuit uw bedrijf, heeft u ook fiscaal voordeel. BV’s, NV’s, verenigingen en stichtingen kunnen giften aan ANBI’s aftrekken voor de vennootschapsbelasting. Door de Geefwet geldt voor de giftenaftrek een aftrekpercentage van maximaal 50 % van de winst, met een maximum van € 100.000.

 

ANBI en Geefwet

Stichting Het Wereldhart is verantwoordelijk voor de fondsenwerving van de Ambassade van de Vrije Geest. De stichting is aangemerkt als een culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI) en daarmee vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Bovendien kunt u profiteren van de gunstige effecten van de Geefwet. Dat betekent dat kleinere schenkingen in beginsel met een multiplier kunnen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. 

Jaarlijks mag een bedrag tot € 5.000 voor 125 % in mindering worden gebracht op de inkomstenbelasting. Indien u meer dan € 5.000 per jaar aan culturele instellingen schenkt, dan is dit extra bedrag nog steeds aftrekbaar, maar dan zonder multiplier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Esther Ritman via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.