Huisregels

Huisregels Embassy of the Free Mind

Algemeen

 • Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs.
 • Jassen dienen te worden achtergelaten in de garderobe.
 • Tassen dienen verplicht opgeborgen te worden in de daarvoor bestemde kluisjes.
 • Fotograferen, filmen of bellen is niet toegestaan zonder toestemming.
 • Eten en drinken is alleen toegestaan in het café.
 • Roken in het gebouw of in de tuin is niet toegestaan.
 • Bezoekers hebben alleen toegang tot de openbare ruimtes op de begane grond en de 1e verdieping.
 • Bezoekers dienen te alle tijde met respect om te gaan met de medewerkers, de andere bezoekers en het gebouw.
 • (Huis)dieren zijn niet toegestaan.

Boeken raadplegen 

 • Raadpleging van boeken vindt plaats aan de leestafels op de 1e verdieping. 
 • Het gebruik van een eigen laptop is toegestaan. Er is een gasten Wi-Fi netwerk beschikbaar.
 • Bezoekers mogen zelf boeken uit de kast pakken, mits ze weer op dezelfde plek worden teruggezet.
 • Het is verboden in boeken te schrijven of op enige andere wijze beschadigingen aan te brengen.
 • Scans van afbeeldingen of teksten zijn tegen betaling aan te vragen bij een medewerker. Hier dient bij commercieel gebruik tevens een reproductievergoeding voor betaald te worden.
 • Het is verboden boeken mee te nemen. Medewerkers kunnen vragen om bij het verlaten van het pand de tassen van bezoekers te inspecteren.
 • Voor het raadplegen van oude drukken of handschriften dient minimaal 2 dagen voorafgaand aan het bezoek een aanvraag te worden ingediend per mail. De bezoeker dient een verklaring te tekenen.
 • Bij het inzien van oude drukken dient de bezoeker zich aan de speciale voorschriften van deze verklaring te houden.

Mocht een van deze regels niet gerespecteerd worden dan zijn medewerkers bevoegd om bezoekers te verzoeken het pand te verlaten of indien nodig de politie in te schakelen.