ACTIVITEITEN

Aankomende activiteiten van het Ritman Research Institute

30 MAART 2023 - Mondriaan en de theosofie | Michel Didier, kunsthistoricus

13 APRIL 2023 - De Renaissance startte in Baghdad | Koert Debeuf, professor Midden-Oosten Studies, Universiteit Brussel (Taal: Engels)

 


30 MAART 2023 - Mondriaan en de theosofie | Michel Didier, kunsthistoricus

Piet Mondriaan (1872–1944) is afkomstig uit een streng calvinistische familie. Het verklaart misschien zijn haast devote toewijding aan het ideaal van volmaakte zuiverheid, harmonie en soberheid.

In 1908 woont Mondriaan voordrachten bij van Rudolf Steiner voor de Nederlandse Theosofische Vereeniging, waar hij een jaar later lid van wordt. Eveneens in 1908 begint Mondriaan theosofische ideeën te verwerken in een aantal schilderijen. Het blijkt een goed werktuig om zijn streven naar totale vergeestelijking, naar zuiverheid, te verwerkelijken. Het idee dat dood en vernietiging nodig zijn voor ontwikkeling (‘worden’) van het stoffelijke (materie) naar het onstoffelijke (geest en ziel) verbeeldt Mondriaan door bloemen in ontwikkelingsstadia van de ‘natuurlijke’ naar de ‘zuivere’ kleur.

Heel bruikbaar voor zijn zoektocht is de opvatting dat ‘de natuur voor geen ander doel bestaat dan de ervaring van de ziel’. De natuur is de openbaring van het stoffelijke en volgens de theosofische opvatting bevinden we ons in de vierde, meest materiële van de zeven pulsaties of ‘ronden’ in de levenscyclus van de planeet; van hieruit zal de aarde steeds etherischer worden. In landschappen en bloemstillevens streeft Mondriaan zo naar het verbeelden van de universele ‘Eenheid’, het dynamische evenwicht van tegenstellingen en contrasten. Hiervoor ontdoet hij de zintuiglijk waarneembare wereld van haar ‘stofgebondenheid’, tot er slechts een non-figuratieve, ‘zuivere’ geometrische vorm overblijft.

Symbolisme blijkt een doodlopende weg, maar in Parijs ontwikkelt hij via het kubisme uiteindelijk zijn Nieuwe Beelding, de uiterste consequentie van zijn streven naar de eenheid van lichaam, geest en ziel.

Programma

Het café is geopend vanaf 18:15. De lezing start om 19:30. Van 20:30-21:00 is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Daarna kunt u nog in het café terecht voor een drankje.

BOEK UW TICKETS 

Over de spreker

Michel Didier (1960) is kunsthistoricus en geeft al 36 jaar lezingen, cursussen en rondleidingen. Ook heeft hij verschillende boeken en meer dan 500 artikelen op zijn naam staan. Over kunst en esoterie heeft hij artikelen geschreven en lezingen en cursussen gegeven.

Datum: 30 maart 2023
Tijd: 19.30 - 21:00 uur

Tickets:
Regulier € 15 
Zoom €12,50
Student €8,50

Taal: Nederlands

BOEK UW TICKETS

Zoom tickets

Deze lezing wordt ook live gestreamd vanuit de Grote Sael van de Embassy of the Free Mind via Zoom. Ook kun je vragen stellen via Zoom na afloop van de lezing. De Zoom-link ontvang je bij aankoop van een Zoom ticket. Binnen twee weken na afloop van de lezing krijg je een persoonlijke link naar de opname van de lezing. Als je er op de avond zelf niet bij kunt zijn, kun je de lezing dus alsnog volgen.


13 APRIL 2023 - De Renaissance startte in Baghdad | Koert Debeuf, professor Midden-Oosten Studies, Universiteit Brussel (Taal: Engels)

 

In de meeste geschiedenisboeken wordt de Europese Renaissance beschreven als een heropleving van de Griekse en Romeinse literatuur, architectuur en filosofie, nadat oude manuscripten waren teruggevonden in kloosters. De waarheid is echter complexer, en eigenlijk interessanter. Aristotelische, Platonische en Neoplatonische ideeën verhuisden van Athene en Alexandrië naar Harran, in het huidige Turkije. Van daaruit verhuisden ze naar Bagdad, waar deze heidense ideeën verenigbaar moesten worden gemaakt met een monotheïstische godsdienst: De Islam. Deze nieuwe ideeën reisden vervolgens naar Caïro en Cordoba in Al Andalus. De Latijnse vertalingen van deze Arabische werken veroorzaakten een intellectuele revolutie in Parijs, vanwaar het zich verplaatste naar Italië, waar zij de filosofische Renaissance in gang zetten.

Het idee dat vele culturen hebben bijgedragen aan de filosofie werd tijdens de Renaissance erkend. Een bewijs daarvan is het schilderij van Rafaël, De school van Athene, (1513), waarop niet alleen Griekse filosofen staan, maar ook Hermes Tresmegistes, Plotinus, Averroes, en waarschijnlijk ook Zoroaster. Het idee van philosophia perennis, of eeuwige filosofie, stond centraal in het filosofische denken van de Renaissance. Het doel van de lezing is te laten zien hoe deze ideeën reisden en uiteindelijk de Europese geest vormden. De intellectuele reis eindigt in Nederland, bij Spinoza en zijn vrienden, die de aanzet gaven tot de Europese Verlichting.

 

Programma

Het café is geopend vanaf 18:15. De lezing start om 19:30. Van 20:30-21:00 is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Daarna kunt u nog in het café terecht voor een drankje.

BOEK UW TICKETS 

Over de spreker

Dr. Koert Debeuf is professor Midden-Oostenstudies aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Hij behaalde een doctoraat in de filosofie (VUB) en een MA in oude geschiedenis ( Universiteit van Leuven en Bologna). Zijn doctoraat behandelde de invloed van de Arabische filosofie op de Europese filosofie en waarom deze verdween uit de Europese boeken van de geschiedenis van de filosofie. Van 2011 tot 2016 woonde en werkte Debeuf in Caïro als gezant van de liberale en democratische fractie in het Europees Parlement. Het gaf hem de gelegenheid intensief door de Arabische wereld te reizen en ook de islamitische geschiedenis te bestuderen. Van 2003 tot 2008 was Debeuf strategisch adviseur, speechschrijver en woordvoerder van de Belgische premier Guy Verhofstadt. Na 2016 was hij directeur van het Tahrir Institute for Middle East Policy Europe en hoofdredacteur van de EUobserver. Hij schreef verschillende boeken over politiek en geopolitiek. Zijn boek "Tribalisering. Waarom er oorlog komt" (2018) werd vertaald in het Arabisch en Japans. Zijn laatste boek "Waarom dit niet de laatste oorlog is. Over de psychologie van internationale conflicten" (2022) werd in het Frans vertaald. Debeuf wordt vaak gevraagd als analist over geopolitiek in internationale media.

Datum: 13 april 2023
Tijd: 19.30 - 21:00 uur

Tickets:
Regulier € 15 
Zoom €12,50
Student €8,50

Taal: Engels

BOEK UW TICKETS

Zoom tickets

Deze lezing wordt ook live gestreamd vanuit de Grote Sael van de Embassy of the Free Mind via Zoom. Ook kun je vragen stellen via Zoom na afloop van de lezing. De Zoom-link ontvang je bij aankoop van een Zoom ticket. Binnen twee weken na afloop van de lezing krijg je een persoonlijke link naar de opname van de lezing. Als je er op de avond zelf niet bij kunt zijn, kun je de lezing dus alsnog volgen.

 

Lees meer over het Ritman Research Institute hier.