het team

Ontmoet het team van het Ritman Research Institute

ACADEMISCHE STAF

Dr. Lucinda Martin
(werkt vanuit Duitsland)

Lucinda Martins onderzoek behandelt religieuze minderheden in de 16e tot 18e eeuw, waaronder voornamelijk radicale piëtisten en spiritualisten. Haar specialisaties omvatten religieuze correspondentienetwerken, religie en gender, beeldende kunst in teksten en de religieuze wortels van mensenrechten. Ze is curator van een reeks internationale tentoonstellingen over de Duitse mysticus Jacob Böhme. Daarnaast is ze redacteur van publicaties over Böhme en over Global Religious Translation, een editie van de brieven van de Philadelphian Society en een monografie over de Philadelphian Movement.

Klik hier voor de publicaties van Lucinda Martin. 

 

Carlos Gilly
Senior Onderzoeker

Carlos Gilly is al meer dan dertig jaar een steunpilaar van de Bibliotheca Philosophica Hermetica en heeft een uitmuntende carrière als onderzoeker van vroegmodern hermetisme en over religieuze dissidenten. Gilly is vooral bekend om zijn studies over de Rozenkruisers, die fundamenteel zijn voor het vakgebied. Daarnaast heeft hij tientallen boeken en artikelen in meerdere talen over theosofie, gnosis en alchemie gepubliceerd.  

Klik hier voor de publicaties van Carlos Gilly.

 

Corey Andrews
Junior o
nderzoeker

De academische interesses van Corey Andrews omvatten het vroegmoderne esoterische denken, evolutionaire psychologie, de neurobiologische onderbouwing van religieus geloof, droomsymboliek en de receptie van het rozenkruisersgedachtegoed in de twintigste-eeuwse psychoanalyse. Zijn huidige onderzoek richt zich op pansofie (universele wijsheid), met name in de kingen van de rozenkruisers in het vroegmoderne Europa. Naast het geven van algemene rondleidingen en rondleidingen door onze tentoonstellingen publiceerde hij onlangs een artikel over de symboliek van een zeventiende-eeuws rozenkruisershandschrift.

Klik hier voor de publicaties van Corey Andrews.

 

Kyra Gerber
Junior onderzoeker

Kyra Gerber volgt twee masters, met name in Joodse Studies en Geschiedenis (Research), aan de Universiteit van Amsterdam. Ze ontving in 2019 de Heinrich Heine Prijs voor Jong Onderzoek en publiceerde wetenschappelijke artikelen over de Joodse geschiedenis. Haar onderzoeksinteresses omvatten het oeuvre van Heinrich Heine, het jodendom, de vrijmetselarij en de alchemie. Ze streeft ernaar om na het afstuderen te beginnen met haar promotieonderzoek over Joodse mannelijkheid.

Klik hier voor de publicaties van Kyra Gerber.