Lezingen Ritman Research Institute

Het Ritman Research Institute stimuleert wetenschappelijke uitwisseling door middel van lezingen, conferenties, rondetafelgesprekken en andere evenementen. Om het gesprek in de academische gemeenschap verder te bevorderen, zullen hier video's van onze evenementen verschijnen.

 

20 OKTOBER - Lezing 'Hermetische Spiritualiteit en veranderde staten van kennis' | Wouter Hanegraaff, hoogleraar Geschiedenis van de Hermetische Filosofie en verwante stromingen aan de Universiteit van Amsterdam

Wouter Hanegraaff spreekt over zijn nieuwe boek ‘Hermetic Spirituality and the Historical Imagination: Altered States of Knowledge in Late Antiquity’. De Hermetische literatuur wordt meestal gezien als filosofische verhandelingen over theologische onderwerpen, maar Hanegraaff heeft een andere zienswijze. Hij wil aantonen dat het hier eigenlijk gaat om krachtige ervaringsgerichte oefeningen die bedoeld waren om de ziel te genezen van wanen. De "Weg van Hermes" hield radicale bewustzijnsveranderingen in, waarbij de beoefenaars beweerden de ware aard van de werkelijkheid waar te nemen achter de hallucinerende sluier van de schijn. Hanegraaff zal uitleggen hoe zij een trainingsregime doorliepen dat bestond uit visioenen, exorcisme, spirituele wedergeboorte, kosmisch bewustzijn en eenwording met de goddelijke schoonheid van universele goedheid en waarheid. Het einddoel was het bereiken van de heilskennis die bekend staat als gnōsis.

 

10 NOVEMBER 2022 - LEZING 'De Boekencultuur van de eerste generaties Portugees-Joodse vluchtelingen in Amsterdam' | Emile Schrijver, algemeen directeur Joods Cultureel Kwartier

Aan het einde van de zestiende eeuw bereikten de eerste Portugese Joden de stad Amsterdam. In de loop van de  decennia ontwikkelden ze een unieke boekcultuur die op veel verschillende manieren de complexiteit van de ontsnapping van het Iberische Schiereiland meer dan een eeuw geleden weerspiegelde. De lezing door Prof. Emile Schrijver gaat in op de kalligrafie en typografie, het multiculturalisme, de politiek en de complexe verwevenheid met het pre-expulsie-Jodendom (voor de verbanning uit het Iberische schiereiland aan het einde van de 15de eeuw) van de unieke Amsterdamse Portugees-Joodse boekcultuur.